PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Jezero staré

Obec
Chlum u Třeboně
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Lutová
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s
Výměra
97,37 ha
Soustava
Chlumská soustava - Lutovská podsoustava
Infocentrum
Chlum u Třeboně
Majitel
Rybářství Třeboň a.s
Využití
chovný
Bašta
Kanclíř
CHKO
ano
Technologické zajímavosti
Staré jezero (přírodní rezervace)

Katastrální území: Lutová
Nadmořská výška: 440 - 441 m
Výměra: 128,42 ha
Vyhlášeno: 1994
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

Rybník s řadou ostrovů přecházející ve východní části v rozsáhlé slatiniště, 1 km jihozápadně od obce Lutová. Rybník s mohutnou hrází porostlou starými duby a výtopou s ostrovy, litorálními porosty a slatiništi s cennými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Je zde vysoká koncentrace hnízdících vodních druhů ptáků.

Rybník Staré jezero s řadou ostrovů přechází ve východní části v rozsáhlé slatiniště. Leží asi 1 km jihozápadně od obce Lutová, jeho mohutná hráz je porostlá statnými duby. Rybník je důležitým biotopem pro řadu rostlinných i živočišných druhů, zejména pak vodních ptáků.
Datum vzniku
1520 - 1529
Historické souvislosti
Chlumská rybniční soustava: Již na počátku 16. století zde existovalo několik menších rybníků (Svobodný, Skalice, Medenice), ale velkou soustavu zde vytvořil až Mikuláš Rutard z Malešova pro Volfa ml. Krajíře z Krajku. Výstavba chlumské soustavy začala až po dokončení první etapy budování soustavy třeboňské, kdy se uvolnilo mnoho pracovních sil. Vlastní budování trvalo od roku 1542 přibližně šest let. K dosavadním rybníkům Starý Hospodář, Nejvyšší Kanclíř a Podsedek přibyly rybníky Nejvyšší Purkrabí, Nový Kanclíř, Nový Hospodář, Nové Jezero, Blato a Velká Černá, rozšířeny byly rybníky Starý Hospodář a Staré Jezero. Nepříznivý vliv povodní na Hostici byl omezen přeloženíjm jejího toku a ústí do Lužnice o 3 km výše (asi v letech 1549 - 50), zatímco starý dolní tok se stal náhonem napájejícím rybníky Nový Kanclíř, Nové Jezero a Nový Hospodář a všechny ostatní navazující velké rybníky (Žofinka, Staré Jezero, Výtopa, Starý Hospodář, Podsedek, Humlenský). Nebezpečí povodní bylo pak úplně odstraněno v roce 1550 postavením odvážné přehrady - rybníka Sousedu (nyní Staňkovský), hlouhého 7 km (nejdelší a nejhlubší rybník v českých zemích), a pod ním ležícího rybníka Hejtman. Ten spolu s rybníky Maluškovem a Hlubokým uzavřel výstavbu celé chlumské rybniční soustavy
Biologické zajímavosti
Hospodaření na rybníce prošlo výraznou intenzifikací. V sedmdesátých letech byla velká část litorálních porostů vyhrnuta a spolu s likvidací pobřežních porostů byl vytvořen systém 13 ostrůvků. V rámci řízené péče jsou prováděna opatření vedoucí k poklesu negativního vlivu hospodaření na rybniční ekosystém. Na území rezervace je vyloučen odstřel vodních ptáků.
Dostupnost
Polní cestou z osady Lutová
Turistické zajímavosti v okolí
Zámek Chlum u Třeboně, postaven 1710 rodem Fünfkirchenů, od roku 1834 patřil rodu Stadion-Tannhausen a od roku 1861 arcivévodům rodu d´Este. Zámek začátkem 20. století neobarokně upraven.
Zdejší zámecký park pravidelně navštěvoval básník František Hrubín. Nachází se zde i jeho busta a byla zde i pamětní síň (nyní zrušena). V parku se nachází vzácný strom - Liliovník tulipánokvětý.
Poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvaný „Malá Mariazell“, postaven roku 1745 jako votivní baronem Janem Františkem z Fünfkirchenu na poděkování za záchranu života. Roku 1804 rozšířen jeho potomkem. Do tohoto kostela chodili také příslušníci rodu Habsburků, kterým panství náleželo od roku 1861. V oratoři kostela se dozvěděly děti o zavraždění svých rodičů Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu v Sarajevu roku 1914. Prvním farářem v Chlumu byl P. Jan Kubiska, který tu působil v letech 1901–1948 a je vymalován na fresce v kostele, jak vede procesí ke kostelu.
Kamenné sochy světců kolem kostela: sv. Antonín Paduánský, sv. František z Pauly, sv. Alois, sv. František z Assisi, sv. Dominik, sv. Josef, sv. Ignác, sv. Florián, sv. František Xaverský, sv. Jan Nepomucký, kolem pol. 18. století.
Křížová cesta z 2. poloviny 18. století, vedoucí od zámku ke kostelu.
Barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a svaté Anny na hrázi rybníka Hejtman.
Kašna na náměstí
Losí blato u Mirochova je přírodní rezervace ev. č. 1722 poblíž obce Chlum u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko.
Důvodem ochrany je zachovalý rašelinný komplex s polopřirozenými až přirozenými lesními ekosystémy.
Kontakt na informační středisko:
tel. č.: 384 797 873 (knihovna městyse)
722 418 068 (jen v sezoně červen-září)
e-mail: ischlum@seznam.cz
Adresa: Informační středisko městyse, ul. Třeboňská, Chlum u Třeboně, 378 04.
GPS
48°58'43.561"N, 14°53'19.342"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz