PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Opatovický

Obec
Domanín
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Domanín
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s.
Výměra
165,58 ha
Soustava
Opatovická
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Rybářství Třeboň Hld.a.s.
Využití
chovný s možností dalšího využití
Bašta
Třeboň
CHKO
ano
Další využití
Na břehu rybníka je rekreační zařízení - camp.
Napájení
Přítok vody tvoří jednak Zlatá stoka u Opatovického mlýna, dále se do rybníka vlévá Opatovická stoka od rybníků Ruda a Jamský, potok od rybníku Hůrky, vodoteč z Branské dubiny a dva drobné potůčky na západním břehu.

Na severním okraji u Světa , poblíž Božích muk Sv. Vojtěcha, je přepouštěcí kanál mezi oběma rybníky. Nedaleko (u Třeboňského menhiru) je i jalová výpust k odvedení povodně do Zlaté stoky, zbudovaná v roce 2002.

Hlavní výpust východní je kombinovaná - z části dřevěná, z části ocelová. Je tvořena 2 ocelovými troubami hrazenými dřevěnými lopatkami.

Sypaná hráz vyztužená balvany na východní straně Opatovického rybníka, zpevněná dřevinami, spojující Oboru a Třeboň, je včetně části u kapličky (zátoka na jihu, kam přitéká voda ze Zlaté stoky) dlouhá téměř 2 km. Převažujícími dřevinami jsou mohutné duby a lípy, ale najdou se tam i tisy.
Technologické zajímavosti
•Katastrální území: Domanín
•Katastrální výměra: 165 ha
•Vodní tok: Opatovická stoka
•Plocha povodí: 40,3 km2
•Kóta hladiny: 436,090 m n. m.
•Stálý objem vody (stálá prostor): 1,93 mil. m3
•Výpust: kombinovaná, 2 dřevěné trouby, resp. 2 ocelové trouby, hrazené dřevěnými lopatkami
•Vznik: 1367

Opatovický rybník je jeden z nejstarších rybníků v oblasti Třeboňska. Nachází se asi 1 km na jih od centra Třeboně, v těsném sousedství s rybníkem Svět. Vodní plocha má rozlohu 160,6 ha [1] a délku 2 km. Sypaná hráz je dlouhá 1177 m, široká 8,5 m a zadržuje 1,92 miliónů m³ vody. Rybník jehož průměrná hloubka je asi 1,5 až 2,5 m leží v nadmořské výšce 436 m. Přibližně uprostřed rybníka je zalesněný ostrov s malou loučkou, osídlený pouze vodním ptactvem. Na severním okraji se nalézá rekreační středisko Třeboňský Ráj s malou pláží. Další pláž (viz obrázek vpravo) se nalézá v Doubí - Oboře, nedaleko Opatovického Mlýna, stájí a Mlýnského dvora. Zvláštností je miniaturní pláž Heleny Simmerové, autorky Třeboňské pohádky.
Datum vzniku
1367
Historické souvislosti
Dva středověké rybníky založené v roce 1367 rozšířil a spojil v letech 1510-1518 rybníkář Štěpánek Netolický a později se na jeho úpravách podílel i Jakub Krčín. Ten se bez úspěchu pokusil o jeho propojení se sousedním rybníkem Svět. Oba rybníky byly brzy odděleny. Roku 1707 byl pod hrází rybníka na Zlaté stoce postaven Opatovický mlýn jehož historická budova stojí dodnes. Poblíž je nově opravená barokní kaplička. Stával tam ještě barokní pomník "Anděla strážce", připomínající tragickou dopravní nehodu kočáru Třeboňského arciděkana, opata augustiniánského kláštera (kanovníka Ferdinanda Glocka, zahynuvšího zde 12. února 1721 při cestě do Hrachoviště k zaopatření umírajícího sedláka), který byl později (1984) přemístěn do Třeboňského parku mezi hřbitovní kostel Sv. Jiljí a Schwarzenbergskou hrobku, na loučku u severoamerické borovice tuhé (Pinus rigida). Roku 2013 tam byl na podstavci z roku 1984 nahrazen moderním ztvárněním anděla od mladých třeboňských umělců a barokní sousoší se vrátilo do areálu Opatovického mlýna, za lípy u Zlaté stoky, nedaleko původního umístění.

Dne 28. července 1893 se v přilehlém areálu Třeboň - Doubí konal velký župní Sokolský slet, který se stal všenárodní manifestací.
Dostupnost
Po asfaltové silnici z Třeboně do Domanína
Turistické zajímavosti v okolí
Poblíž se nalezají rozsáhlé stáje a bývalá skautská osada v Doubí s původními dřevěnými sruby a restaurací, které dnes slouží k rekreačním účelům. Blízký historický Mlýnský dvůr, který pamatuje založení Opatovického rybníka, ležící na levé straně silnice k Novým Hradům je stylovým ubytovacím a restauračním zařízením. Areál umožňuje i sportovní vyžití (základy golfu, jízda na koni, tenis a další) a provozuje jej někdejší chuchelský známý žokej Václav Smolík. Nově zde byly vztyčeny tři "menhiry" se znaky Rožmberků, Švamberků a Schwarzenberků, historických majitelů Třeboňského panství a kamenný symbol farmy Václava Smolíka.

V blízké oboře a bažantnici vzniklo po roce 1989 další rekreační a ubytovací zařízení nazvané "Prátr" v kompexu bývalé hájovny u Zlaté stoky, která tam napájí nejen Opatovický rybník, ale i soustavu rybníků dalších (u hájovny jsou to rybníky Štičí a Kapří). V přírodě je tam možno spatřit nejen obyčejné, ale i zlaté a diamantové bažanty.

Pamětihodnosti okolí Třeboně
• Rožmberk (největší rybník ČR)
• Zlatá stoka
• Nová řeka
• Třeboňské městské opevnění
• Zámek Třeboň, národní kulturní památka
• Masarykovo náměstí se starou radnicí, podloubími, mariánským sloupem a kašnou
• Zlatá hvězda, Vratislavský dům, Kamenná studně
• Třeboňské lázeňství
• augustiniánský klášter, národní kulturní památka
• děkanský kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny s deskovými obrazy Mistra třeboňského oltáře a třeboňskou Madonou
• kostel sv. Alžběty na Budějovickém předměstí
• Schwarzenberská hrobka v Domaníně, národní kulturní památka
• Knížecí pivovar Regent (1379), stylové restaurace
• hřbitovní kostel sv. Jiljí v Domaníně, sousoší anděla strážce v Třeboňském parku
• Dva železné kříže s Ukřižovaným z 18. stol. na křižovatce silnic na Nové Hrady u budovy bývalého finančního úřadu (dnes Lesostavby Třeboň)
• Třeboňské rybí sádky s roubenou prodejnou ryb a pískovcovou sochou rybáře pod světskou hrází
• Rybník Svět (Nevděk), Krčínův a Šustův pomník
• Opatovický rybník a mlýn, obora, hřebčín a kaple
• Barokní sousoší ve městě a u kostela (Sv. Václav, Sv. Jan Nepomucký, Sv.Jiljí, Sv.Augustin, Ježíš a další)
• Čtyři velké městské brány (Budějovická, Hradecká, Novohradská a renesanční Svinenská brána s polychromovanou soškou Sv. Floriána, obloukovými štíty a sgrafitovou výzdobu)
• Kotěrova vodárna Na Kopečku z roku 1901 (v současné době je od roku 2013 ve 42 m vysoké vodárenské věži umístěna galerie buddhistického umění), barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého a Sv.Petra a Pavla, motorest u Petra Voka
• Pergola a barokní kaple Sv. Víta, nástropní obraz (al fresco) předání ramene Sv. Víta svatému Václavu, blízký mlýn a boží muka
• Tylovo divadlo, městské muzeum, renesanční Bílý Koníček a Beseda na Masarykově náměstí
• Domek Josefa Kajetána Tyla u Zlaté stoky, lázeňská kolonáda, sousoší Sv. Jana Nepomuckého
• Historická kasárna (dnes Finanční a městský úřad) na Palackého náměstí, nová kašna na nádvoří
• Historická Rožmberská ulice s cukrárnami, kavárnami, hotely a restauracemi
• Historická obchodní Březanova ulice s podloubími od Masarykova náměstí ke kostelu sv. Jiljí a Panny Marie Královny, brána do kláštera, bývalý Augustiniánský klášter s gotickými kaplemi, rajským dvorem, křížovou chodbou a klášterním nádvořím, barokní kašna na nádvoří, Dlouhá chodba, krytý obloukový most s pamětní deskou Třeboňského augustiniánského opata "písmáka" Kříže z Telče
• Husova kaple s věží z roku 1925 a Nová čtvrť s Tyršovým stadionem, Tyršův pomník
• Třeboňský menhir u Zlaté stoky a boží muka datovaná 1649 proti kiosku u Schwarzenberské hrobky s obrazem sv. Vojtěcha
• barokní kaple Nejsvětější trojice na Pražské
• kaple Sv.Barbory a Sv.Kateřiny datovaná 1747 v ulici Svatopluka Čecha
• Okresní radnice s věžičkou v ulici Na Sadech (dnes základní škola vedle pošty)
• domečková Boží muka datovaná A.d.:1810 za hřbitovem Sv. Alžběty v ulici Boženy Němcové
• pomník obětem zla (se jmény obětí první a druhé světové války) před školou v Sokolské ulici
• dům U Zvonku na Budějovickém předměstí v Sokolské ulici se sousední kovárnou z 18. století (bronzový zvon v 1. poschodí domu se v roce 2011 ztratil i s konzolí)
• balvan inženýra Pavla Pavla na dřevěných saních vedle parkoviště na trávníku před vyhlídkovou restaurací "U Světa" na Hliníku
• litinový kříž s "Ukřižovaným" (pískovcový podstavec datován 1896) se "středověkým" odrazníkem na křižovatce Sokolské třídy a ulic Chelčického a Svatopluka Čecha
• domečková sloupková boží muka, zabudovaná do secesního domu (č. p. 175, Třeboň II) poblíž ústí Havlíčkovy ulice do Palackého náměstí
• historický renesančně barokní Schwarzenbergský statek Dvory (Dvorce, dnes též se stylovou restaurací) s centrální věžičkou (zdaleka viditelnou při cestě od rybníka Svět) a hodinami, vpravo při státní silnici z Třeboně na Lišov
• barokní Schwarzenbergský statek v Jiráskově ulici s tělocvičnou (Sokolovnou) mezi dopravním hřištěm u Tyršova stadionu a autobusovým nádražím Třeboň
• Třeboňské roubené seníky na Mokrých lukách (dříve národní kulturní památka)
• velké Schwarzenbergské seníky na stezce "Hrádeček" (jeden vyhořel a druhý je zrekonstruován na penzion poblíž Zlaté stoky za mostkem u Lesostaveb)
• Bývalá synagoga v Třeboni v Krčínově ulici (Třeboň I čp. 50)
• rybí sádky a původní rybářské bašty pod rybníkem Svět
• Rybářská bašta (restaurace) na Hliníku za hotelem Bohemia
Naučné stezky
• Naučná stezka Mikuláše Rutharda
Od dubna 2012 je na Třeboňsku otevřena nová stezka pro cyklisty i pěší, která vede z Chlumu u Třeboně k obci Lutová. Naučná stezka Mikuláše Rutharda je dlouhá 9 km a má 5 informativních tabulí. Stezka je vhodná i pro děti.
• Naučná stezka zdraví Třeboň - Hradeček
Stezka zdraví Hradeček se nachází v těsné blízkosti Třeboně a nabízí v okruhu dlouhém 3,6 km příjemnou procházku krásnou krajinou, typickou pro Třeboňsko. V r. 2008 nově obnovená stezka obsahuje cvičebně herní prvky a je doplněná o naučné panely o místních dřevinách.
• Cesta kolem Světa
Naučná stezka kolem Světa tvoří uzavřený okruh kolem rybníku Svět. Stezka poskytuje základní informace o krajině Třeboňska.
• Naučná stezka Rožmberk
Stezka Rožmberk patří mezi nejoblíbenější stezky na Třeboňsku. Začíná na hrázi rybníka Svět v Třeboni a tvoří uzavřený 22 km dlouhý okruh okolo největšího českého rybníka Rožmberk. U článku nechybí mapa stezky.
• Novohradské stezky
Novohradská občanská společnost před několika lety vytvořila tzv novohradské stezky, čerpající z pověstí a legend. Jsou to naučné stezky Pamětí Novohradska, Paměti Vitorazska a Pamět Slepičích hor.
• Naučná stezka Červené blato
Červené blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady. Stezka je určena pro pěší a začíná v osadě Jiříkovo Údolí (cca. 17 km od Třeboně). Měří necelé 4 km a má 6 informačních tabulí.
Cyklotrasy v okolí Třeboně
Ve městě Třeboni a v jeho nejbližším okolí najdete hned několik značených cyklistických tras směřujících na různé světové strany. Přímo městem Třeboň prochází dálková cyklotrasa Rožmberského dědictví, která je součástí stezek Greenways Praha – Vídeň. V okolí Třeboně vede souběžně s cyklotrasou Rožmberského dědictví také cyklistická trasa Třeboňsko – Waldviertel, která navazuje na cyklotrasy v příhraniční rakouské oblasti Waldviertel.
Více o dálkových cyklotrasách na Třeboňsku.
Třeboňsko – výlety na kole
• Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně (39 km) – okruh
• Cyklistická naučná stezka Rožmberk (22 km) – okruh Třeboň – rybník Rožmberk
• Stezkou Emy Destinové – (48 km) okruh z Třeboně přes Stráž nad Nežárkou
• Na kole po okolí třeboňských rybníků (64 km) – Třeboň – Nové Hrady
• Ze Slavonic do Třeboně (77 km) – Slavonice – Třeboň

• Turistické informační centrum města Třeboně
Masarykovo nám. 103
+420 384 721 169, +420 724 064 504, +420 384 722 026 (fax)
info@itrebon.cz
GPS
48°58'57.122"N, 14°46'10.464"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz