PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Vizír

Obec
Hamr
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Hamr
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s
Výměra
10,25 ha
Soustava
Chlumská soustava - Lutovská podsoustava
Infocentrum
Chlum u Třeboně
Majitel
Rybářství Třeboň Hld. a.s
Využití
chovný s možností dalšího využití
Bašta
Kanclíř
CHKO
ano
Technologické zajímavosti
Rybník s rašeliništěm ve výtopě, 3 km západně od Chlumu u Třeboně je chráněn jako národní přírodní památka. Jde o lesní rybník se zrašelinělými zátokami ve východní části. Ve zrašelinělých okrajích, které jsou často přep­lavovány vodou z rybníka, se vyskytují významné populace ma­sožravých rostlin.

Rybník je v soukromém vlastnictví a probíhá zde méně intenzivní rybniční hospodaření. V době vyhlášení hladinu pokrývala společenstva vzplývavých rostlin s velkou populací leknínu bělostného, která byla vlivem intenzivního rybářského obhospodařování silně zredukována. V devadesátých letech došlo k částečnému poškození vegetace i působením herbicidů. Lokalita je přístupná po lesní cestě vedoucí po hrázi rybníka.
Historické souvislosti
Rybník Vizír je součástí chlumské rybniční soustavy. Je prohlášen Národní přírodní památkou.
Biologické zajímavosti
NPP Vizír byla vyhlášena v roce 1987 na ploše 10,22 ha. Leží 3 km západně od Chlumu u Třeboně. Předmětem ochrany jsou populace ma­sožravých rostlin v zátokách rybníka. Vegetace byla v minulosti částečně poškozena vyhrnováním rybničních okrajů i působením herbicidů. Ze souvislých porostů leknínu bělostného zůstaly pouze jednotlivé rozptýlené rostliny po obvodu porostů ostřice zobán­katé (Carex rostrata) a suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). V mělké vodě se udržela bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca). V zátokách došlo k regeneraci zrašelinělých břehů (Rhynchosporion albae). V mechovém pásmu se po asanačních zásazích vyskytuje rosnatka prostřední (Drosera intermedia) a rosnatka okrouhlolistá (D. rotundifolia), směrem do lesa se objevuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a ostřice je­žatá (Carex echinata). V polostínu stromů v porostech bezko­lence rákosovitého (Molinia arundinacea) rostou keříky vřesu obecného (Calluna vulgaris), rojovníku bahenního (Ledum pa­lustre) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum). Rybník je v současné době v ČR jedinou známou lokalitou potápníka Graphoderus bilinaetus. Pravidelně se zde rozmnožuje několik druhů obojživelníků, např. blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan krátkonohý (R. lessonae). Běžná je užovka obojková (Natrix natrix). V dubech na hrázi a v budkách hnízdí hohol severní (Bucephala clangula). Rybník je potravním stanovištěm řady druhů vodních ptáků, např. volavky popelavé (Ardea cinerea) či čápa černého (Ciconia nigra). Vyskytuje se zde i vydra říční (Lutra lutra). Rybník je v soukromém vlastnictví a probíhá zde méně intenzivní rybniční hospodaření. Lokalita je přístupná po lesní cestě na hrázi rybníka.
Památková ochrana
NPP.
Vizír je národní přírodní památka ev. č. 1371 poblíž obce Hamr v okrese Jindřichův Hradec. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko.

Důvodem ochrany je rybník a přilehlá rašelinná louka. Naleziště celé řady chráněných a vzácných druhů rostlin, zejména rosnatky prostřední (Drosera intermedia).
Dostupnost
K chlumske rybnicni soustave vede pohodlna komunikace z osady Kosky do obce Lutova. Vozidlo lze zaparkovat nedaleko rybnika Novy Kanclir na souradnicich N 48°57.733 E 14°53.653 odkud je hraz rybnika Vizir vzdalena cca 400m.
Turistické zajímavosti v okolí
Zámek Chlum u Třeboně, postaven 1710 rodem Fünfkirchenů, od roku 1834 patřil rodu Stadion-Tannhausen a od roku 1861 arcivévodům rodu d´Este. Zámek začátkem 20. století neobarokně upraven.
Zdejší zámecký park pravidelně navštěvoval básník František Hrubín. Nachází se zde i jeho busta a byla zde i pamětní síň (nyní zrušena). V parku se nachází vzácný strom - Liliovník tulipánokvětý.
Poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvaný „Malá Mariazell“, postaven roku 1745 jako votivní baronem Janem Františkem z Fünfkirchenu na poděkování za záchranu života. Roku 1804 rozšířen jeho potomkem. Do tohoto kostela chodili také příslušníci rodu Habsburků, kterým panství náleželo od roku 1861. V oratoři kostela se dozvěděly děti o zavraždění svých rodičů Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu v Sarajevu roku 1914. Prvním farářem v Chlumu byl P. Jan Kubiska, který tu působil v letech 1901–1948 a je vymalován na fresce v kostele, jak vede procesí ke kostelu.
Kamenné sochy světců kolem kostela: sv. Antonín Paduánský, sv. František z Pauly, sv. Alois, sv. František z Assisi, sv. Dominik, sv. Josef, sv. Ignác, sv. Florián, sv. František Xaverský, sv. Jan Nepomucký, kolem pol. 18. století.
Křížová cesta z 2. poloviny 18. století, vedoucí od zámku ke kostelu.
Barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a svaté Anny na hrázi rybníka Hejtman.
Kašna na náměstí
Losí blato u Mirochova je přírodní rezervace ev. č. 1722 poblíž obce Chlum u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko.
Důvodem ochrany je zachovalý rašelinný komplex s polopřirozenými až přirozenými lesními ekosystémy.
Kontakt na informační středisko:
tel. č.: 384 797 873 (knihovna městyse)
722 418 068 (jen v sezoně červen-září)
e-mail: ischlum@seznam.cz
Adresa: Informační středisko městyse, ul. Třeboňská, Chlum u Třeboně, 378 04.
GPS
48°57'46.424"N, 14°53'11"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz