PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Dvořiště

Obec
Lišov
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Lišovsko
Katastr
Dolní Slověnice
Obec s RP
České Budějovice
Okres
České Budějovice
Provozovatel
Rybářství Třeboň. a.s.
Výměra
388 ha
Soustava
Soustava Miletínského potoka
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Využití
chovný s možností dalšího využití
Bašta
Dvořiště
CHKO
ano
Další využití
Rekreační rybník, koupání, občerstvení, jachting
Napájení
Rybník vznikl přehrazením Miletínského potoka. Rybník ale napájí řada dalších potoků. Od hráze po směru hodinových ručiček to jsou: Potůček přitékající z malého rybníčku jihovýchodně od Dvořiště, potok vlévající se do Dvořiště mezi Horními Slověnicemi a osadou Sádek, již zmíněný Miletínský potok, Pohořka od soustavy pohořských rybníků, potůček na okraji lesa u kempu Na borkách. Nakonec z Velechvínského polesí přitéká Borový potok napájející těsně před Dvořištěm rybníky Slověnický a Nový a potok vlévající se v místech přírodní rezervace. Přesto je Dvořiště nebeský rybník a z valné části ho napájí déšť. Ačkoli do něj přitéká velké množství vody, z výpusti odchází jen malá část. Jen při výlovech si můžeme učinit představu Miletínského potoka, jak původně vypadal. Stává se z něj velká říčka, která získává spád na kaskádách pod výpustí a připomíná spíše horskou bystřinu. Plocha povodí rybníka činí 93,9 km2.
Technologické zajímavosti
Hráz je dlouhá půl kilometru a vysoká až 10 metrů. Výpust je tvořena štolou částečně vysekanou do skály. Zbytek je postaven jako jednobloukový most. Je vybavena hradidly a dřevěnou lopatou. Dvořiště má na obou koncích hráze dva bezpečnostní přelivy odvádějící vodu při povodních pod hráz do Zlaté stoky. Za Štěpánka Netolického zde byl jen jeden z těchto splavů. Druhý doplnil Jakub Krčín. Severní splav má charakter dvouobloukového mostu, na který navazuje jalová stoka, kterou odchází povodeň z rybníka.
Za druhé světové války vznikla na pastvinách kolem Slověnic a na západním okraji Dvořiště letecká střelnice. Jednalo se o cvičnou střelbu a shazování betonových bomb na cíl. Používaly se staré nebo jinak už nevyhovující stroje. Jeden Junkers Ju 87 se zřítil na okraji vsi do budovy (po pravé straně, když přijíždíme do Slověnic od Lišova), další za okrajem Slověnic. Messerschmitt Bf 109 spadl přímo do rybníka a jiný nedaleko Zeleného kříže ve Velechvínském polesí u Kolomazné pece. Pilot zahynul. Ve střelbě se pokračovalo i po válce. Dodnes na různých místech mezi hájenkou u Šírků a Dvořištěm můžeme nalézt rezavé tabulky oznamující zákaz vstupu. I v té době došlo k nehodě. MiG-15 spadl do slověnického lomu jižně od vsi. S tímto obdobím zřejmě souvisí i "bunkr" na západním okraji rybníka.
Zátoka vystupující z Dvořiště na jih má délku přibližně 1,5 kilometru a její šíře se pohybuje mezi 50 a 250 metry. Většinu své délky je široká kolem 150 metrů. Zátoka mezi sebou rozděluje Dolní a Horní Slověnice. Dříve zde byl přibližně do poloviny 19.století přívoz. Ten byl nahrazen silniční hrází dlouhou asi 130 metrů se třemi kamennými mostky. Mostek blíž k Dolním Sloěnicím byl opraven po povodni ve dvacátých letech 20. století. Lípy na hrázi byly vysazeny roku 1907. Silniční hráz zátoku rozděluje. Na jih od ní se nachází zarostlé rákosové pole, které je velmi zanedbané a potřebovalo by odbahnit. Přitom na pohlednicích ze začátku dvacátého století můžeme vidět krásnou čistou zátoku, která byla ozdobou a jednou z hlavních atrakcí vsi.
Datum vzniku
1363 - 1367
Historické souvislosti
Dvořiště je čtvrtý největší rybník nejen v Jihočeském kraji ale i v celé České republice. Je to druhý největší rybník v okrese České Budějovice. Nachází se přibližně 10 km severozápadně od Třeboně a 4 km jihozápadně od Lomnice nad Lužnicí u silnice do Českých Budějovic na západní hranici chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Vodní plocha má rozlohu 337 ha. Sypaná hráz je dlouhá 550 m a vysoká 10 m. Objem vody je 6,65 mil. m³. Největší hloubka je 4,5 m. Leží v nadmořské výšce 437 m.
Na místě rybníka bylo kdysi s největší pravděpodobností jezero přehrazené skalním prahem dochovaným u současné výpusti. Byl dobudován prolomením skály a osazením stavidla již v letech 1363–67 tehdejším majitelem lomnického panství Ješkem z Kosovy hory, což z něj činí druhý nejstarší rybník na jihu Čech (po Bošileckém rybníku). O několik let později byl rozšířen (odhadem na polovinu dnešní rozlohy), dále byl zvětšen roku 1582 Jakubem Krčínem. Ten zvýšil a zpevnil hráz a přejmenoval rybník na Věrný, ale tohle jméno se nikdy neujalo.
Název rybníka pochází od zatopené osady, spíš tvrze, která se objevuje v písemných pramenech. Stála na pilotách na břehu rybníka, který měl před krčínovým rozšířením o něco menší rozlohu. Roku 1409 jistý Bradáč Ptáčník tvrz zradil královu odpůrci Erhartovi Puškovi z Kunštátu. Zde je třeba vysvětlit, že tvrz patřila k lomnickému panství, které v té době patřilo Václavu IV. a přímo zde sídlil purkrabí. Po tvrzi byly patrné zbytky zdí a studní ještě při výlovech v 18. stol.
Biologické zajímavosti
Na západním okraji rybníka v přilehlém břehu se nachází přírodní rezervace Dvořiště.
Památková ochrana
Rybník Dvořiště není památkově chráněn.
Dostupnost
Rybník je dobře přístupný po asfaltové silnici, která vede přes Smržov až k hrázi rybníka.
Hráz je přístupná také po polní cestě z Horních Slověnic.
Camp v Dolních Slověnicích je přístupný po asfaltové cestě od kostela v Dolních Slověnicích.
Turistické zajímavosti v okolí
- Město Třeboň (turistické centrum destinace s množstvím turistického a kulturního vyžití).
- Město Lomnice nad Lužnicí (kulturní areál Farská Louka")
- Město Lišov (muzeum,přírodní koupaliště Koníř,
- "Věčné místo Lokus perenis", zvané také "střed Evropy"
- Žižkův dub (v polesí Velechvín)
- Ptačí rezervace Malý a Velký Tisý
- Slověnický mlýn (lanový park, výcvikové středisko pro potápění)
- Tábořiště a camping na břehu rybníka v obci Dolní Slověnice
- Na březích rybníka vznikla postupně poměrně veliká chatová osada, a to jak na smržovské straně, tak i na slověnické straně.
- V místě působí velice aktivní Yacht klub Dvořiště, který každoročně pořádá závody "Modrá stuha Dvořiště".
- Velice turisticky atraktivní a navštěvované jsou výlovy rybníka, s možností ochutnávky rybích specialit a prodeje živých ryb.
GPS
49°3'52.95"N, 14°39'44.881"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz