PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Krčín

Obec
Mazelov
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Veselsko
Katastr
Mazelov
Obec s RP
České Budějovice
Okres
České Budějovice
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s.
Výměra
83,35 ha
Soustava
Záblatská
Infocentrum
Veselí nad Lužnicí
Majitel
Rybářství Třeboň a.s.
Využití
chovný
Bašta
Záblatí
CHKO
ano
Napájení
Dubenský potok
Technologické zajímavosti
Krčín vznikl rozšířením rybníka Žabov na plochu tzv. Ptačího Blata. Později byl tento velký Krčín rozdělen a vznikly tak dva: Krčín a Ptačí Blato. Kupodivu zemní těleso hráze Krčína, dlouhé 1,2 km, je subtilnější – snad proto, že již při dosypání hráze zde Krčín opatřil její návodní svah kamenným tarasem. Uprostřed hráze, kde je hlavní výpust, najdeme i Krčínův pomníček, který zde zbudovala „blatská scéna“ roku 1947.
Datum vzniku
Založen Krčínem v letech 1582–1583
Historické souvislosti
Krčín vznikl rozšířením rybníka Žabov na plochu tzv. Ptačího Blata. Později byl tento velký Krčín rozdělen a vznikly tak dva: Krčín a Ptačí Blato
Památková ochrana
ne.
Dostupnost
Po hrázi rybníka vede místní komunikace z Mazelova do Záblatí
Turistické zajímavosti v okolí
• NAUČNÁ STEZKA VESELSKÉ PÍSKOVNY Vede po hrázích bývalých pískoven. Na trase dlouhé sedm kilometrů najde návštěvník 14 zastavení, kde jsou umístěny informační tabule, upozorňující na výskyt jedinečných
• Blatské muzeum Weisův dům
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. je součástí Husitského muzea v Táboře.
Ve veselském Weisově domě je instalována stálá expozice Z pokladů muzea představující uměleckohistorické sbírky z 16. - 19. století. V pěti sálech jsou soustředěny předměty dokumentující tehdejší život v malém městě - cechovní malovýrobu, bytovou kulturu a vzdělanost, nechybí ani exponáty
z církevního prostředí (barokní plastiky, malby, liturgické předměty a obleky) a ukázky zbraní z 19. století.
• NAUČNÁ STEZKA BORKOVICKÁ BLATA Prochází přírodní rezervací se specifickou rašeliništní vegetací, kterou představují blatkový bor a ostřicovo – suchopýrové mokřady. Při stezce jsou vystaveny také stroje pro těžbu rašeliny, která v území v minulosti probíhala. Větší část stezky, měřící 6,5 kilometru, vede po dřevěných chodnících.
• Greenway Selského baroka navazuje na páteřní trasu Greenway Praha Vídeň.
• Základní okruh v délce 36 km prochází obcemi s nejkrásnějšími ukázkami selského baroka. Jsou to Veselí n.L. - Žíšov - Borkovice - Sviny - Mažice - Zálší - Klečaty - Komárov - Svinky - Vlastiboř - Záluží - Dráchov - Veselí n.L.
• Selské baroko Veselská blata tvoří několik vesnic na severozápad od Veselí n.L., které si nejvíce zachovaly původní ráz a kde majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě. Jsou to Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Svinky, Vlastiboř a Záluží.
• Národopisná expozice Blatská kovárna Původní blatská světnice, černá kuchyně, kovárna, expozice loutek. Možnost ubytování, prodej suvenýrů, pohlednic, občerstvení. Květen až srpen denně 10 – 18 h, září až duben denně mimo pondělí. Tel.: 736 157 722. www.zaluzi.estranky.cz
• Jezdecký klub Dolli Zálší Radmila Líkařová, Zálší 3, 391 81 Veselí n.L. Tel.: 606 114 004, likarzalsi@volny.cz
• Jezdecký oddíl Blaťák Mažice
• Tel.: 381 580 086, 608 531 394, 776 322 784
• Keramika U Kočků Jana Radostová, Sviny 99, 391 81 Veselí n.L. Tel.: 381 582 199, janaradostova@seznam.cz
• Hospoda Na Kovárně v Mažicích
• Stylové prostředí s příjemným venkovním posezením, studená jídla, minutky.
Tel.: 775 682 294.
• Hospoda U Šesti strun v Zálší, tel.: 775 912 611
GPS
49°5'25.47"N, 14°38'44.281"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz