PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Vlachnovický

Obec
Mladošovice
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Růže
Katastr
Lhota
Obec s RP
České Budějovice
Okres
České Budějovice
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s
Výměra
2,79 ha
Soustava
Rybník není začleněn do žádné rybniční soustavy
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Využití
chovný s možností dalšího využití
Bašta
Spolí
CHKO
ano
Další využití
Na břehu je osada rekreačních chat
Napájení
bezejmennou vodotečí
Dostupnost
Po hrázi rybníka vede silnice Lhota - Vlachnovice
GPS
48°54'40.095"N, 14°42'47.148"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz