PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Schwarzenberg

Obec
Ponědrážka
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Ponědrážka
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s.
Výměra
80,00 ha
Soustava
Horusická
Infocentrum
Veselí nad Lužnicí
Majitel
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Využití
chovný
Bašta
Schwarzenberg
CHKO
ano
Technologické zajímavosti
Švancenberk se nachází v katastru obce Ponědrážka v severní části Třeboňské pánve v Jižních Čechách. Takto je označován:
1.Rybník Švancenberk ležící východně od obce Ponědrážka. Rozloha rybníku činí 52 ha.
2.Zaniklé jezero Švancenberk se nacházelo přibližně v místě dnešního rybníku Švarcenberk. Původní plocha jezera podle zachovalých sedimentů přibližně odpovídala výtopě dnešního rybníka Švancemberk. Jezero zaniklo přibližně před 5500 lety.
3.Okolo jezera Švarcenberk existovalo rozsáhlé mezolitické osídlení. Archeologický výzkum započal po roce 2000 a lokalita není dosud plně prozkoumána.
Historické souvislosti
Na začátku 15. století bylo okolí již známou rybníkářskou oblastí. V blízkosti se nacházely například rybníky Horusický rybník, Dvořiště, Záblatský rybník nebo Ponědražský rybník, které patří k největším rybníkům v Česku. (Každý z jmenovaných rybníků je několikanásobně větší než Švarcenberk.)

Území bývalého jezera Švarcenberk bylo jednou z posledních pozic v okolí vhodných ke stavbě většího rybníku. Rybník naplánoval a vyměřil již Jakub Krčín na konci 16. století, ale nejednalo se o prioritní investiční akci. Vzhledem k třicetileté válce byl záměr realizován až na přelomu 17. a 18. století.
Dostupnost
Ze státní silnice Lomnice/L - Veselí/L. špatnou lesní cestou. Vjezd zakázán.
Turistické zajímavosti v okolí
• NAUČNÁ STEZKA VESELSKÉ PÍSKOVNY Vede po hrázích bývalých pískoven. Na trase dlouhé sedm kilometrů najde návštěvník 14 zastavení, kde jsou umístěny informační tabule, upozorňující na výskyt jedinečných
• Blatské muzeum Weisův dům
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. je součástí Husitského muzea v Táboře.
Ve veselském Weisově domě je instalována stálá expozice Z pokladů muzea představující uměleckohistorické sbírky z 16. - 19. století. V pěti sálech jsou soustředěny předměty dokumentující tehdejší život v malém městě - cechovní malovýrobu, bytovou kulturu a vzdělanost, nechybí ani exponáty
z církevního prostředí (barokní plastiky, malby, liturgické předměty a obleky) a ukázky zbraní z 19. století.
• NAUČNÁ STEZKA BORKOVICKÁ BLATA Prochází přírodní rezervací se specifickou rašeliništní vegetací, kterou představují blatkový bor a ostřicovo – suchopýrové mokřady. Při stezce jsou vystaveny také stroje pro těžbu rašeliny, která v území v minulosti probíhala. Větší část stezky, měřící 6,5 kilometru, vede po dřevěných chodnících.
• Greenway Selského baroka navazuje na páteřní trasu Greenway Praha Vídeň.
• Základní okruh v délce 36 km prochází obcemi s nejkrásnějšími ukázkami selského baroka. Jsou to Veselí n.L. - Žíšov - Borkovice - Sviny - Mažice - Zálší - Klečaty - Komárov - Svinky - Vlastiboř - Záluží - Dráchov - Veselí n.L.
• Selské baroko Veselská blata tvoří několik vesnic na severozápad od Veselí n.L., které si nejvíce zachovaly původní ráz a kde majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě. Jsou to Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Svinky, Vlastiboř a Záluží.
• Národopisná expozice Blatská kovárna Původní blatská světnice, černá kuchyně, kovárna, expozice loutek. Možnost ubytování, prodej suvenýrů, pohlednic, občerstvení. Květen až srpen denně 10 – 18 h, září až duben denně mimo pondělí. Tel.: 736 157 722. www.zaluzi.estranky.cz
• Jezdecký klub Dolli Zálší Radmila Líkařová, Zálší 3, 391 81 Veselí n.L. Tel.: 606 114 004, likarzalsi@volny.cz
• Jezdecký oddíl Blaťák Mažice
• Tel.: 381 580 086, 608 531 394, 776 322 784
• Keramika U Kočků Jana Radostová, Sviny 99, 391 81 Veselí n.L. Tel.: 381 582 199, janaradostova@seznam.cz
• Hospoda Na Kovárně v Mažicích
• Stylové prostředí s příjemným venkovním posezením, studená jídla, minutky.
Tel.: 775 682 294.
• Hospoda U Šesti strun v Zálší, tel.: 775 912 611
GPS
49°8'40.401"N, 14°42'14.395"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz