PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Zdeňka

Obec
Stříbřec
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Stříbřec
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Jan Hofbauer, Stříbřec
Výměra
4,73 ha
Soustava
Rybník není začleněn do žádné rybniční soustavy
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Jan Hofbauer, Stříbřec
Využití
chovný s možností dalšího využití
Bašta
žádná
CHKO
ano
Další využití
Slouží k akumulaci vody pro rybochovné účely.
Napájení
Bezejmenou vodotečí z přilehlého povodí
Technologické zajímavosti
Rybník má nehrazený bezpečnostní přeliv.
Biologické zajímavosti
Rybník leží v soustavě rybníků v ochranném pásmu přírodní rezervace Novořecké močály.