PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Vítek

Obec
Třeboň
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Stará Hlína
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s.
Výměra
49,46 ha
Soustava
Rožmberská
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Využití
chovný
Bašta
Witmanov
CHKO
ano
Technologické zajímavosti
Jedná se o kamenný historický most o pěti klenbách z roku 1781 vystavěný knížetem J. Schwarzenbergem přes rybník Vítek. Dnes slouží pro pěší a cyklisty. Dříve byl součástí silnice I/34, která je cca od roku 1988 vedena po souběžné přeložce. Při povodni v létě 2002 byl podemlet pilíř mezi třetí a čtvrtou klenbou, obě klenby se prolomily a zřítily do vody. Projekt na rekonstrukci musel být vytvořen s přihlédnutím ke stáří mostu. Pro rekonstrukci musel být použit původní materiál a vzhled se musel maximálně přiblížit vzhledu původnímu. Rozvalený pilíř byl znovu vystavěn a to na novém základu. Stejně tak byly nově vybudovány obě sousední klenby včetně parapetních zídek. Zbývající části byly lokálně dozděny. Dále byl proveden zásyp a dlážděná vozovka na nově zhotovovaném úseku. Živičné vrstvy na zbývající části byly odstraněny. Všechny pilíře byly zpevněny mikropilotami a injektáží. Povrch nové časti byl omítnut, stávající očištěn a lokálně vyspraven.
Datum vzniku
1880
Historické souvislosti
Rybník Vítek vznikl v letech 1879 a 1880, kdy byl oddělen od rybníka Rožmberk. Jeho dominantou je kamenný most, který přes rybník Vítek spojuje obce Nová a Stará Hlína. Tento most, jenž tvoří 5 oblouků z lomového kamene, nechal v roce 1781 postavit kníže Jan Schwarzenberg a jeho stavitelem byl inženýr Josef Rosenauer. Není bez zajímavosti, že právě na tomto mostě se natáčela scéna z pohádky Byl jednou jeden král, ve které byla z mostu do vody vysypána všechna sůl z království.
Památková ochrana
Most je památkově chráněn.
Dostupnost
zpevněná cesta,
průjezdná hráz,
Turistické zajímavosti v okolí
- most přes Novou řeku u obce Stříbřec
- pomník Emy Destinnové u Nové řeky
- silnice mezi rybníky Vyšehrad a Stolec
-staré památné duby Tři bratři na hrázi Starého vdovce
- cyklotrasa "Okolo Třeboně"
GPS
49°2'3.792"N, 14°48'18.695"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz