PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Návštěvní kniha


 

Zapsaná sdělení (5) :

Jméno: Svatava Matašovská

Sdělení: Dobrý den,zajímalo by mne, kdy konečně bude na hrázi u Horusického rybníku opraveny naučné tabule a lavičky.Bylo by dobré, občas jít a zjistit jak vypadá v CHKO prostředí které by mělo být reprezentativní.Nebo naopak vše odstranit a nemuset se o nic starat.Každý den zde chodím na procházky a srdce nad tím pláče,Jaké nedůstojné prostředí u tak krásného rybníku je.

Odpověď: Dobrý den paní Matašovská, děkujeme za Vaše vyjádření. Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., která tento web začala spravovat a chystá jeho komplexní aktualizaci, není majitelem objektů, které v souvislosti s odpočívkou u silnice I/24 u Horusického rybníka zmiňujete. Přesto si vážíme, že jste nám věnovala svůj čas, a na tento problém nás upozornila. Situace je poněkud složitější, než se může na první pohled zdát. Zmíněná silnice, vč. odpočívky, je ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Umístěný inventář byl zhotoven a umístěn péčí správy CHKO Třeboňsko, která ovšem nemá zdroje ani lidské síly na to, aby inventář mohla pravidelně kontrolovat, obnovovat např. poškození způsobená vandaly, a už vůbec nemá prostředky např. na úklid takových prostranství, zde by Váš vyčítavý tón měl mířit spíše směrem k našim spoluobčanům… Nicméně naše společnost se zabývá mimo jiné podporou rozvoje cestovního ruchu. Proto Vám můžeme slíbit, že se stavem na odpočívce budeme zabývat a jestliže najdeme v území společný zájem dotčených institucí, města, DSO apod. (aby takový záměr měl naději na dlouhodobou udržitelnost), pokusíme se zajistit prostředky na uvedení mobiliáře do stavu, který by si tento krásný rybník jednoznačně zasluhoval. Koneckonců již pravděpodobně chodíte po lesní cestě, na kterou naše společnost před několika lety také alokovala finanční prostředky. Doufám, že také v tomto případě budeme úspěšní a potěšíme i Vaše srdce. Za kolektiv MAS Třeboňsko Tomáš Novák ředitel

Čas: 21.07.2021, 11:39:40

Jméno: Michal K.

Sdělení: Dobrý den,
u rybníka Schwarzenberk máte 2 chybné fotografie. Bouda a vazba jsou na Ponědražském.

Čas: 19.2.2019, 10:21:27

Jméno: Petr Žůrek

Sdělení: Dobrý den,
je povoleno v rybníku Velký Hatín rybařen,í ikdyž je rybník chovný?
Děkuji.

Čas: 07.1.2019, 16:26:51

Jméno: Jiří Novák

Sdělení: Dobrý den,
děkuji za tuto užitečnou stránku. Rád bych doplnil informaci k rybníku Smíchov ve Vřešenské soustavě. Uvádíte, že k oddělení Smíchova II. došlo neznámo kdy. Ale ještě podle III. vojenského mapování z roku 1928 (oldmapsonline.org) je Smíchov jedním rybníkem. Mapa Vojenského zeměpisného ústavu z let 1935-1955 je nezřetelná. Obecně se rozloha rybníků mezi Hamrem a Drahovem měnila asi ještě dost nedávno.
Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů.
Jiří Novák

Čas: 13.12.2017, 18:41:39

Jméno: Lubor Mrázek

Sdělení: TEST

Odpověď: Test odpovědi

Čas: 29.1.2015, 12:54:05
  • «
  • 1(aktuální stránka)
  • »