PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Požární nádrž ve Zvíkově

Obec
Zvíkov
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Lišovsko
Katastr
Zvíkov
Obec s RP
České Budějovice
Okres
České Budějovice
Provozovatel
Obec Zvíkov
Výměra
0,8 ha
Soustava
Rybník není začleněn do žádné rybniční soustavy
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Obec Zvíkov
Využití
jiné využití
Bašta
žádná
CHKO
ne
Napájení
Miletínský potok
Dostupnost
Leží na návsi.
Turistické zajímavosti v okolí
Lišov byl založen někdy v druhé polovině 13. století. Přesné datum dnes již nezjistíme, podobně jako se pravděpodobně už nedozvíme, jestli se tak stalo tzv. na zeleném drnu anebo zda zde stála nějaká starší, dnes již neznámá osada. Místo pro lokaci městečka však bylo vybráno příhodně, neboť dávná komunikační trasa mezi jižními Čechami a jihem Moravy získala po založení Českých Budějovic roku 1265 na významu a obchodní ruch na cestě z Budějovic do Třeboně a dál k Jindřichovu Hradci postupně sílil, čehož lišovští řemeslníci a obchodníci čile využívali. Lišov byl také významnou dopravní křižovatkou, neboť z něho vedla přímá spojnice k hradu Hluboká. V písemných pramenech je městečko Lišov poprvé uváděno až v roce 1334. Listina, vydaná v srpnu tohoto roku v Českých Budějovicích tamním rychtářem Klaricem, se sice nikterak netýká Lišova jako takového, ale mezi osobami, které v ní vystupují, se uvádí také budějovický měšťan a konšel Oldřich z Lišova, který je tak nejstarším jménem známým Lišovákem.
KAPLE PANNY MARIE LOURDSKÉ - na půli cesty k rybníku Koníři stával v polovině 18. století dřevěný sloup, kolem kterého se ubírala procesí na pravidelné poutě do rakouského Maria Zell. V roce 1766 zde byl postaven zděný sloup, jehož výklenky byly opatřeny obrazy Panny Marie Zellenské, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Donáta a sv. Ignáce z Loyoly. Boží muka vydržela téměř sto třicet let. Pak už byla ve špatném stavu, a tak se v letech 1895 – 1896 postavila nová kaplička zasvěcená Matce Boží Marii Panně. Vysvěcena byla na svátek Navštívení Panny Marie 5. července 1896.
KOSTEL sv. VÁCLAVA – původní kostel, který stál přibližně na místě dnešního, nedostačoval svou kapacitou a proto byl v roce 1864 postaven dnešní kostel sv. Václava. Téhož roku byl vysvěcen biskupem J .V .Jirsíkem. Z původního kostela zůstala pouze věž
s podezdívkou. Později byla mírně přestavěna a roku 1878 se začalo s výměnou krytu věže. V roce 1898 byla fara v Lišově povýšena na děkanství. Lišovské zvony – z bývalých čtyř zvonů byl nejstarší sv. Václav z roku 1508. V roce 1917 byl zakoupen a vysvěcen nový zvon, který byl v roce 1934 znovu ulit tak, aby ladil s ostatními zvony. 28. září 1934 následovala slavnost svěcení zvonů spolu s oslavou sedmdesátého výročí vysvěcení a posvěcení chrámu
sv. Václava.
LIŠOVSKÁ FARA – barokní budova, jedna z nejstarších staveb v Lišově.
LOCUS PERENNIS - "Věčné místo" – jeden ze sedmi základních bodů výškového měření
v bývalém Rakousku – Uhersku. Zdejší nadmořská výška je zde přesně 565,1483 m. n. m.
(podle hladiny moře v Terstu). Značka je kryta jehlanem s latinským názvem a bývá mylně pokládána za střed Evropy. Locus perennis je chráněn jako významná technická památka.
RYBNÍK DVOŘIŠTĚ – se nachází ve Slověnicích a je jedním z největších rybníků u nás. Založen byl ve 14. století za vlády císaře a krále Karla IV. Je zde možnost vodních sportů a rybolovu. U rybníka se nachází kemp s možností ubytování v chatičkách nebo ve vlastních stanech a obytných přívěsech. Návštěvníkům je zde k dispozici též restaurace.
SCHWARZENBERSKÝ ŠPITÁL – byl založen 2. září 1676 Janem Adolfem Schwarzenbergem, který ho zasvětil sv. Janu Křtiteli a sv. Antonínu Paduánskému. Špitál sloužil vysloužilým sloužícím knížecího rodu, kteří zde dožívali. Ve 30. letech 20. století daroval Jan Schwarzenberg špitál městu Lišovu. Dnes je zde muzeum F. M. Čapka, výstavní síň Jana Rafaela Schustera a galerie
MUZEUM F.M.ČAPKA - František Miroslav Čapek za svůj život shromáždil cennou sbírku blaťáckých krojů a jiných národopisných předmětů a velkou část věnoval právě lišovskému muzeu. Naleznete zde i exponáty věnované lišovskému truhlářství.
VÝSTAVNÍ SÍŇ J.R. SCHUSTERA - Významný malíř a pedagog, který byl dlouholetým občanem Lišova, se narodil 24. října 1888 v Březnici u Blatné. GALERIE - Galerie se nachází spolu s Muzeem F.M.Čapka a výstavní síní J.R. Schustera v pravém křídle Schwarzenberského špitálu. V galerii se konají v době turistické sezóny výstavy našich současných malířů a výtvarníků. Tyto výstavy se konají od května do září a jsou každé tři týdny obměňovány. Součástí každé výstavy je vždy slavnostní vernisáž, která je doprovázena kulturním vystoupením. Stalo se již tradicí podávat při vernisážích občerstvení v podobě chleba se sádlem a škvarkami.
SOCHA sv. ANNY – plastika sv. Anny stojí na náměstí. Nechal ji zhotovit zdejší zbožný měšťan Karel Svoboda v roce 1760, farář Pohl ji vysvětil 26. srpna 1760.
SOCHA sv. JANA NEPOMUCKÉHO - patří mezi významné a zároveň nejstarší dochované lišovské památky. Kamenná barokní socha stojí v horní části města u hlavní silnice v místě, kde cesta odbočuje na Jelmo. Sochu nechal vlastním nákladem postavit zdejší farář Jan Mann v roce 1715.

VĚTRNÍK - další místo související s měřením zemského povrchu, trigonometrický bod I. řádu, s jehož pomocí není zaměřována výška, nýbrž vzdálenosti na zemském povrchu.

ŽIŽKŮV DUB - ve Velechvínském polesí se nachází památný Žižkův dub, u něhož se Jan Žižka scházel se svým bratrem Jaroslavem a zemany a společně spřádali plány proti mocným Rožmberkům.
Lanový park - Slověnický mlýn - park nabízí mobilní nízké lanové překážky, 18 vysokých překážek, 3 lanovky, akvazorbing, lukostřelba a připravuje se vybavení a servis pro potápění. Llanový park najdete asi 6 km z Lišova směr Lomnice nad Lužnicí na cyklotrase 1243 (Libníč - Slověnice) odbočíte před obcí Slověnice doprava

Cyklotrasy:
TRASA 122 – ČESKÉ BUDĚJOVICE – TŘEBOŇ (cca 27 km)
vede z Českých Budějovic přes Borek směrem na Červený Újezdec a Kolný. Poté pokračuje tzv. Velechvínským polesím k rybníku Dvořiště. Odtud přes Slověnice a Dunajovice do Třeboně. Trasa vede po asfaltovém povrchu a je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.
Turistické zajímavosti:
- Červený Újezdec - cca 1 km po zelené značce je mohylové pohřebiště na vrchu Vávra 526 m.n.m.
- Kolný - na křižovatce s modrou turistickou značkou byla vesnice Prochod, dnes jsou tam pouze terénní nerovnosti. Dále po modré - chata Kolomazná pec, kde se v 19. století vyráběla kolomaz, po modrém značení pokračujeme k rybníku Žďár, kde byla vesnice Žďár, zaniklá v době 30-leté války
- Rybník Dvořiště - 377 ha vodní plochy. Možnost koupání, vodních sportů a občerstvení. Poblíž výpusti je zachovalý bunkr z období 2. světové války - tzv. „řopík“
- Slověnice - gotický kostel sv. Mikuláše a Linharta, občerstvení v hospodě „Na Kopci“

TRASA E 1096 – RUDOLFOV – DOMANÍN (cca 15 km)
vede přes Hlincovu horu, Ortvínovice, Zvíkov, Vlkovice a Libín do Domanína. Nenáročná trasa s nepatrnými převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.
Turistické zajímavosti:
- Ortvínovice – původně rozsáhlejší obec zanikla v 16. století, 800 m vlevo směrem na Zaliny - další obec Vztuhy zaniklá v 16. století.
- Zvíkov – zachovalá tvrz z počátku 15. století
- Vlkovice – Vlkovický rybník 11 ha vodní plochy, možnost koupání a vodních sportů

TRASA 1105 – VLKOVICE – ŠTĚPÁNOVICE – DUNAJOVICE
(cca 9 km)
vede přes Vlkovice, Štěpánovice a Miletín do Dunajovic. Nenáročná trasa vede po silnici 3. třídy. Je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.
Turistické zajímavosti:
- Dunajovická hora - 504 m.n.m. na vrcholku je kaple sv. Kříže a křížová cesta po vrcholu hory, možnost koupání v zatopeném kamenolomu.

TRASA 1106 – ZVÍKOV – LIŠOV- KŘIŽOVATKA POD BOROVÝM POTOKEM
(cca 10 km)
vede přes Zvíkov a Lišov na křižovatku s trasou 122 Nad Borovým potokem. Nenáročná trasa s nepatrnými převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.
Turistické zajímavosti:
- Lišov - kostel sv. Václava s farou
- Schwarzenberský špitál - ze 17. století s informačním centrem, muzeum F. M. Čapka, výstavní síní J. R. Schustera a galerií
- socha sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého
- Muzeum hracích strojků Roberta Irmiše
- Penzion U Vobrázků - muzeum psacích strojů (z Lišova směrem na Hůrky)
- Za obcí Hůrky -1 km od křižovatky žluté a zelené turistické trasy, vlevo po zelené značce je památný strom tzv. „Žižkův dub“

Trasa 1054 – HRDĚJOVICE – ŠEVĚTÍN (cca 16 km)
vede z Hrdějovic přes Hosín, Lhotice a Kolný do Ševětína. Nenáročná trasa s nepatrnými převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.
Turistické zajímavosti:
- u obce Lhotice zbytky bývalého antracitového dolu Etna
- Ševětín – Dubenský rybník s možností koupání
Trasa 1243 – LIBNÍČ – SLOVĚNICE (cca 13 km)
vede z Libníče přes Jelmo, Větrník, Lišov a Hůrky do Slověnic. Středně náročná trasa s převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.
Turistické zajímavosti:
- Libníč – kostel sv. Trojice z 18. století, vila Gabriela - architektonicky zajímavá stavba z 19. století, kde se scházely slavné osobnosti kultury
- Vrch Větrník – 568 m.n .m. na vrcholu betonový jehlan - trigonometrický bod pro délkové měření střední Evropy
- Lišov - kostel sv. Václava s farou
- Lišov - Schwarzenberský špitál - ze 17. století s informačním centrem, muzeum F. M. Čapka, výstavní síní J. R. Schustera a galerií socha sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého
- Lišov Muzeum hracích strojků Roberta Irmiše, Penzion U Vobrázků - muzeum psacích strojů (z Lišova směrem na Hůrky)
Turistické trasy:
Turistická trasa č.1
Putování krajem malíře J.R.Schustera na „Locus perennis“ (Věčné místo) (cca 6 km)
Tato vycházková trasa je vedena po vyznačených turistických cestách. Začínáme v Lišově na náměstí Míru, po modré turistické značce ulicí Tyršovou, okolo Kaple Panny Marie Lourdské, směrem k rybníku Koníř, kterým začíná soustava 3 rybníků. A to rybníků Koníř, Utopený a Maličký. Po hrázi Koníře pokračujeme po zelené značce lesní cestou kolem pomníčku padlým v 1. světové válce. Odbočíme-li z trasy u tohoto pomníčku doleva, dostaneme se k rybníku Smíchovskému a k radioaktivní studánce. Vrátíme se zpět na zelenou. V lese mineme pozůstatky hrází zaniklých rybníků a po značené cestě dojdeme až k technické památce tzv. Locus perennis, což je základní nivelační bod z r. 1889. (Asi 0.5 km před tímto Věčným místem opustíme zelenou a půjdeme po červeném značení). Nad nivelačním bodem je postaven žulový pomník s latinským textem, který popisuje účel této stavby. Odtud se trasa vrací po červené turistické značce okolo rybníka Čekal zpět do Lišova.
Trasa je nenáročná a je vhodná pro pěší i cykloturisty.

Turistická trasa č.2
„Lišovským prahem“

Trasa vede z Lišova do Červeného Újezdce a přes Libnič zpět do Lišova ( cca 12 km)
Z Lišovského náměstí se vydáme po modré turistické značce do ulice Přívorka a dále směr Červený Újezdec. Opustíme obec Lišov a stoupáme prašnou úvozovou cestou na vrch Čánkov. V případě dobré viditelnosti vidíme na jihu celý Lišov a na východě i Třeboňskou pánev. Značená cesta pokračuje k lesu. Po pravé straně cesty nad potokem, vzdáleným cca 500 m od cesty, se nacházejí nepatrné zbytky zaniklé vesnice Příhořany či Přívořany
Značená cesta vede dále na vrchol vrchu Vlčí jáma. Cca 100 m pod vrcholem nad lesní školkou je udržovaná studánka. Studánka je kryta plechovou stříškou.
Po osvěžení studenou vodou ze studánky se vrátíme na značenou cestu a pokračujeme až k rozcestí pod vrchem Vávra (526 m.n.m). Tam se pustíme stále po modré vlevo k dalšímu rozcestí značených cest. Odtud půjdeme dále po zelené značené cestě směr Červený Újezdec (2,5 km). Asi po 250 m je mohylové pohřebiště, tzv. Pohanské hroby. Značená cesta nás dovede až do obce Červený Újezdec.
Dále pak jdeme po cyklotrase č. 122 (asfaltová cesta Č.Újezdec – Libnič) až k údolí potoka Dobrá voda (zde je návaznost na značené trasy směr Mojský les – Borek), ale my se pustíme vlevo po modré. Po cca 450 m dorazíme k dalšímu rozcestí, odkud vede žlutě značená cesta směr Lišov náměstí (5,5 km) a po této žluté pokračujeme. Přejdeme silnici a podél objektu bývalých lázní, dnes Domova důchodců Libič, projdeme údolím, kde po levé straně uvidíme architektonicky zajímavou vilu Gabrielu a cca po 400 m vstoupíme do lesa. Cesta lesem vede kolem meandrujícího potoka, který máme po levé straně. V lese okolo cesty se nachází porosty chráněných rostlin.
Na křižovatce na můstku přes potůček nám po pravé ruce zůstává vrch Čakov ( 561 m.n.m.), my se pustíme do mírného stoupání vlevo po žluté. Asi po 1 km po asfaltové silnici doprava – stále po žluté až na vrch Větrník 568 m.n.m
Vyjdeme z lesa a před prvním domem Lišova nás navede směrovka Čs. svazu turistů na zajímavou technickou památku - 11 m vysoký obelisk - topografický měřičský bod I.řádu z r.1865.
GPS
48°58'49.751"N, 14°36'58.066"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz