PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Hlavní cíle projektu

  • inventarizace a lokalizace rybničních soustav na území MAS Třeboňsko,
  • fotografická a písemná dokumentace obsahující informace o názvu rybníka, příslušnosti k soustavě, rozloze, katastru, způsobu využití, historických souvislostech, příslušnosti k chráněné oblasti, stupeň ochrany, význam pro cestovní ruch, příp. další specifika. Tyto informace jsou pouze u těch rybníků, kde je bylo možno dohledat v dostupných pramenech. Je pochopitelné, že v celkovém množství přes 700 objektů, neexistují pro některé rybníky dohledatelné informace,
  • zpracování webových stránek www.rybniky-trebonsko.cz, obsahujících seznam a popis rybníků rybničních soustav, včetně umístění v mapě. Seznam (databáze) rybníků je relační, s možností výběru podle určených kritérií,
  • zpracování informačního materiálu, obsahujícího popis projektu včetně map na úrovni území MAS Třeboňsko.